Kategoria: BHP i P-POŻ

Trenażer gaśnicowy EGERIA TG-8

Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" służy do prowadzenia szkoleń z praktycznego gaszenia pożarów grupy A i B przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Jego głównym przeznaczeniem jest nauka gaszenia pożarów przy użyciu gaśnic o masie ładunku do 6 kg. Może także służyć także do nauki gaszenia przy pomocy hydronetek i prądów wody z hydrantów wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu "żywego" ognia szkoleni uczą się gasić pożar  w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W pełni odczuwają oddziaływanie promieniowania cieplnego i uczą się sposobów skutecznego zgaszenia. Naturalny ogień pozwala też nauczyć podawania środków gaśniczych w strefę spalania aby uzyskać jak najszybszy efekt gaśniczy danego rodzaju prądu gaśniczego.

Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" zasilany jest gazem propan lub mieszanką propanowo-butanową(LPG). Dopływ gazu jest regulowany w dużym zakresie dzięki czemu możliwa jest symulacja pożarów różnej wielkości. Instruktor ma pełną kontrolę nad procesem spalania. Może w każdej chwili przerwać symulację co daje wysokie bezpieczeństwo procesu szkolenia. Kontrola warunków spalania daje też możliwość uzyskania powtarzalnych warunków symulacji dla wszystkich uczestników szkolenia. Unikatowe zastosowanie "poduszki wodnej" do osłony palników, prócz zapewnienia równomierności strefy spalania, daje też podniesienie bezpieczeństwa użytkowania trenażera podczas szkolenia osób mających pierwszy raz styczność z gaszeniem pożarów.

Wielkość powierzchni palników oraz ich wydajność dobrane są w taki sposób, by były zbliżone do pożarów testowych klasy 3A, 5A lub 8A (równowartość energetyczna) wg normy PN-EN 3:7. Pożary testowe tej wielkości stosowane   są do badania skuteczności gaszenia gaśnic przenośnych. Z pomocą zaworów odcinających możemy włączyć odpowiednie sekcje palników, co daje możliwość nauki gaszenia z pomocą gaśnic o masie ładunku odpowiednio 2, 4 lub 6 kg. Do trenażera dołączona jest gaśnica treningowa, napełniana wielokrotnie ładunkiem wodnym. Dzięki użyciu gazu LPG i gaszeniu wodą proces szkolenia przy pomocy trenażera gaśnicowego "Egeria TG-8" jest w pełni czysty ekologicznie i nie pozostają w jego wyniku żadne odpady niebezpieczne.

 

Firmy i instytucje oraz osoby zainteresowane zakupem Trenażera gaśnicowego „Egeria TG-8”, zapraszamy do kontaktu z nami jako przedstawicielem handlowym firmy EGERIA Sp. z o.o.

Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" dostarczany jest w kompletacji:

  • trenażer
  • butla na gaz LPG
  • gaśnica treningowa
  • kompresor do napełniania gaśnicy treningowej
  • zapalarka gazowa
  • zestaw węży gazowych
  • odpowiednie akcesoria, niezbędne podczas uruchomienia i pracy urządzenia.

Masa kompletnego zestawu:

  • komplet: 25 kg
  • trenażer: 15 kg

Wymiary trenażera:

80 x 60 x 15.

Wszystkie elementy zestawy zapakowane są w ergonomiczny, zamykany wózek o futurystycznych kształtach.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 8h

Program szkolenia:

 Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- prawidłowo przeprowadzić akcję gaśniczą z wykorzystaniem Trenażera gaśnicowego ‘EGERIA TG-8”
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna