Kategoria: BHP i P-POŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony p-poż. oraz udziału pracowników w akcjach ratowniczych i usuwaniu awarii. Praktyczna obsługa podstawowego sprzętu pożarniczego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie praktycznej obsługi sprzętu pożarniczego.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne lub online
- 8h

Korzyści dla uczestnika:

nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych udziału w akcjach gaśniczych, ewakuacyjnych, awaryjnych i klęsk żywiołowych, praktyczne obsługiwanie się sprzętem pożarniczym.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie stanu bezpieczeństwa i ochrony p-poż. w zakładzie pracy i życiu codziennym załogi. Zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Przygotowanie praktyczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkolenia:Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- podać i wykonać najważniejsze czynności w czasie ewakuacji,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna