Kategoria: BHP i P-POŻ

I Pomoc przedlekarska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. z 2006 roku, nr 191, poz. 1410 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:    

nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania I pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i kolizjach komunikacyjnych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie i sprzęcie medycznym używanym przy ratowaniu osób poszkodowanych (praktyczne zastosowanie urządzenia AED).Praktyczne opatrywanie ran i transport poszkodowanych. Rola punktów medycznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 16h

Korzyści dla uczestnika:

nabycie umiejętności udzielania I pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. Nabycie umiejętności praktycznych podczas działań ratowniczych (powiadamianie służb ratowniczych przy wykorzystaniu CPR – nr 112).

Korzyści dla Firmy:

podniesienie poziomu samozabezpieczenia załogi w udzielaniu I pomocy przedlekarskiej. Przeszkolenie grup zawodowych i młodzieży szkolnej z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkoleniaEfekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- nazwać główne zagrożenia mogące wystąpić w czasie pracy.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna