Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI: SZKOLENIE (dane pozyskane pośrednio)

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI: SZKOLENIE (dane pozyskane bezpośrednio)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA, ZLECENIOBIORCY

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna