Kategoria: BHP i P-POŻ

Instruktaż ogólny

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych, regulaminach pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje, praktyczne wykonywanie przewidzianych czynności na danym stanowisku pracy.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne lub online
- 3h

Korzyści dla uczestnika:

poznanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w ramach organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy. Ocena ryzyka zawodowego poprzez omówienie ewentualnie występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy. Zapobieganie wypadkom i sytuacjom krytycznym.

Korzyści dla Firmy:

profilaktyka zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, likwidacji zagrożeń. Ochrona pracy zatrudnionych. Spełnienie wymagań względem obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie BHP.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna


Program szkolenia:
 

 

Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
​​​​​​​

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- nazwać główne zagrożenia mogące wystąpić w czasie pracy.​​​​​​​
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna