Drugie zajęcia stacjonarne dla nauczycieli uczących w kl. 4-6 szkoły podstawowej 19.10.2017

Projekt obserwatorium

Drugie zajęcia stacjonarne dla nauczycieli uczących w kl.4-6 szkoły podstawowej odbyły się 19 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie. Ekspert z zakresu kształcenia Maria Krogulec-Sobowiec omówiła nieznaną nauczycielom metodę pracy z uczniami jaką jest lapbook, czyli książka w 3D tworzona przez ucznia na dowolny temat. W naszym projekcie uczniowie będą opracowywali lapbooki z następujących zagadnień: gospodarowanie budżetem domowym, instytucje i usługi  finansowe, pieniądz (historia pieniądza). Dlatego też nauczyciele zastanawiali się, jakie ćwiczenia i zadania wykonać z uczniami, aby ich przygotować merytorycznie do tworzenia lapbooków.

Następnym ważnym tematem zajęć stacjonarnych było prowadzenie obserwacji przez uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej w swoim środowisku przy zastosowaniu Notesu „Obserwator ekonomiczny". Został on zamieszczony na platformie w wersji edytowalnej, aby nauczyciele mogli go modyfikować, zmieniać jego treść i układ biorąc pod uwagę  możliwości oraz potrzeby swoich uczniów.

Na zakończenie zajęć nauczyciele podzielili się na zespoły i ustalali zagadnienia związane z opracowaniem scenariuszy dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży „Na tropach ekonomii” biorąc pod uwagę tematykę lapbooków oraz założenia 2-etapowego Konkurs Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny i 2-etapowego Turnieju Obserwatorów Ekonomicznych w grupie wiekowej JUNIORZY.

Nauczyciele Pałacu Młodzieży odbyli drugie szkolenie stacjonarne dnia 25 października 2017 r. w swoim miejscu pracy, ponieważ w poprzednim terminie nie mogli wziąć udziału ze względów od nich niezależnych. Zajęcia powyższe prowadziła Maria Krogulec-Sobowiec.

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna