Zajęcia dla uczniów

Zajęcia podczas kursów: „Kurs spawania TIG” i „Kurs spawania MAG” podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną, które prowadzą certyfikowani przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach specjaliści w zakresie spawania (z dużym doświadczeniem zawodowym). Zajęcia praktyczne odbywają się w spawalni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, które posiada ATEST Nr 34/2019 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do przeprowadzania m.in. powyższych kursów.

Każdy z powyższych kursów kończyć się będzie egzaminem potwierdzający nabyte przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie spawania metodą TIG (141) i metodą MAG (135). Egzaminy przeprowadzą najwyższej klasy eksperci w dziedzinie spawalnictwa z Ośrodka Certyfikacji Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który jest uznanym w Europie ośrodkiem certyfikowania w dziedzinie spawalnictwa zgodnie z normami europejskimi i polskimi.

Świadectwa certyfikujące wydane przez Ośrodek Certyfikacji Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach potwierdzają zgodność systemów zarządzania jakością z normami odniesienia, wysoki poziom kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu przeprowadzającego badania i kontrole oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Więcej o certyfikacji:

http://is.gliwice.pl/strona-cms/certyfikacja

Oprócz zajęć stacjonarnych odbywa się samokształcenie uczniów na projektowej platformie e-learningowej. W tym celu zostały opracowane dwa kursy e-learningowe, których zadaniem jest utrwalenie oraz uzupełnienie wiedzy uczniów w zakresie spawania metodą TIG (141) i metodą MAG (135), a także zainteresowanie ich dziedziną spawalnictwa.

Kursy e-learningowe zostały opracowane przez eksperta w zakresie kształcenia i trenera na odległość z dużym doświadczeniem edukacyjno - zawodowym. Kursy te zostały tak zaplanowane, aby wspierały uczniów w dążeniu do uzyskania umiejętności i kompetencji w zakresie spawania metodą TIG i metodą MAG z wykorzystaniem m.in. samooceny. 
 

Harmonogram i program zajęć „Kursu spawanie TIG” grupa 02. 03.08.2020-28.08.2020
https://bit.ly/2XvRT2P
(Link do pobrania)

Harmonogram i program zajęć „Kursu spawanie MAG” grupa 01. 04.08.2020-28.08.2020
https://bit.ly/30rhwDQ
(Link do pobrania)

Harmonogram i program zajęć „Kursu spawanie TIG” grupa 04.24.08.2020-30.09.2020
https://bit.ly/2EuEbHa
(link do pobrania)

Harmonogram i program zajęć „Kursu spawanie MAG” grupa 03.24.08.2020-01.10.2020
https://bit.ly/3bcXwZz
(link do pobrania)

Harmonogram i program zajęć grupa nr. 5 - MAG
https://bit.ly/2GvMhji
Harmonogram i program zajęć grupa nr. 6 - TIG

https://bit.ly/34fHb3a
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna