Wydarzenia projektowe w CSK

Rozpoczęcie „Kursu spawania TIG”

Dnia 3 sierpnia 2020 r. rozpoczął się 145-godzinny „Kurs spawania TIG” w ramach projekt

u RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” dla pierwszej grupy 10 uczniów (pełnoletnich) zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy i kompetencji w zakresie spawania metodą TIG (141).

Kurs ten zorganizował i monitoruje jego realizację partner projektu: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak w Tarnowie.

Przed zajęciami każdy z uczniów wypełnił indywidualny formularz „Wywiad w kierunku zakażeń koronawirusem”. Oprócz tego przedstawiciele organizatora dokonali pomiaru temperatury ciała uczestników kursu i zapisali jego wyniki w formularzach. Aby podczas zajęć kursowych zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem wszyscy (zarówno uczniowie, jak prowadzący i organizatorzy) nosili maseczki i dezynfekowali ręce. Takie zasady bezpieczeństwa sanitarnego będą obowiązywały do końca trwania tego kursu.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznawali się z m.in. z urządzeniami spawalniczymi i zasadami bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej. Otrzymali również fachową książkę: „Spawanie w osłonie gazów metodą TIG. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego” (autor: Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA i ZDZ).

Od 3 sierpnia 2020 r. uczestnicy „Kurs spawania TIG” mają możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy odnośnie spawania metodą TIG na projektowej platformie e-learningowej, na której został utworzony kurs na temat.

 

Rozpoczęcie „Kursu spawania MAG”

Dnia 4 sierpnia 2020 r. rozpoczął się 145-godzinny „Kurs spawania MAG” w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” dla pierwszej grupy 10 uczniów (pełnoletnich) zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy i kompetencji w zakresie spawania metodą MAG (135).

Kurs ten zorganizował i monitoruje jego realizację partner projektu: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak w Tarnowie.

Przed zajęciami każdy z uczniów wypełnił indywidualny formularz „Wywiad w kierunku zakażeń koronawirusem”. Oprócz tego przedstawiciele organizatora dokonali pomiaru temperatury ciała uczestników kursu i zapisali jego wyniki w formularzach. Aby podczas zajęć zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem wszyscy (zarówno uczniowie, jak prowadzący i organizatorzy) nosili maseczki i dezynfekowali ręce. Takie zasady bezpieczeństwa sanitarnego będą obowiązywały do końca trwania tego kursu.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznawali się z m.in. z zasadami bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej i materiałami dodatkowymi do spawania. Otrzymali również fachową książkę: „Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego” (autor: Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA i ZDZ).

Od 4 sierpnia 2020 r. uczestnicy „Kurs spawania MAG” mają możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy odnośnie spawania metodą MAG na projektowej platformie e-learningowej, na której został utworzony kurs na temat.

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć praktycznych podczas kursów spawania metodą TIG i metodą MAG.

 

Dzień 10 sierpnia 2020 r. to był ważny dzień dla 20 uczestników „Kursu spawania TIG” i „Kursu spawania MAG”, ponieważ wtedy rozpoczęli oni przygodę ze spawaniem w praktyce (zgodnie z harmonogramami powyższych kursów). Po serii zajęć teoretycznych zapoznających ich z podstawową wiedzą z zakresu BHP podczas spawania oraz niezbędnymi informacjami dotyczącymi spawania metodą TIG 141 i metodą MAG 135 nadeszła pora na zajęcia praktyczne.

Zachowując zasady bezpieczeństwa sanitarnego (w związku z pandemią) uczestnicy kursów korzystając z dwóch szatni przebrali się w odzież ochronną (zgodnie z PN - EN 470-1 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne), a następnie pod kierunkiem certyfikowanych specjalistów w dziedzinie spawalnictwa rozpoczęli instruktaż wstępny.

Aby mogły być przeprowadzone ćwiczenia praktyczne z zakresu spawania metodą TIG 141 i metodą MAG 135 z uczestnikami kursów, otrzymali oni oprócz odzieży ochronnej odpowiednie środki ochrony oczu i twarzy oraz rąk.

Po pierwszych zajęcia praktycznych uczestnicy kursów byli zadowoleni, ponieważ każdy z nich ćwiczył samodzielnie pod czujnym okiem fachowców.

 

 

 

Rozpoczęcie drugiej edycji „Kursu spawania TIG” i „Kursu spawania MAG”

Dnia 24 sierpnia 2020 r. rozpoczęła się druga edycja 145-godzinnych kursów: „Kursu spawania TIG” i „Kursu spawania MAG” dla dwóch 10-osobowych grup uczniów i absolwentów tarnowskich szkół zawodowych. Tak jak w pierwszej edycji przed zajęciami uczestnicy kursów wypełnili indywidualne formularze „Wywiad w kierunku zakażeń koronawirusem” i zmierzono im temperaturę ciała.

Przedstawiciele organizatora powyższych kursów czyli Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak w Tarnowie przekazali uczestnikom podręczniki dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego: „Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG” oraz „Spawanie w osłonie gazów metodą TIG”, których autorem Jerzy Mizerski (specjalista w tym zakresie).

Oprócz zajęć stacjonarnych kursanci mogą samodzielnie utrwalać i poszerzać wiedzę odnośnie spawania metodą TIG 141 i metodą MAG 135 korzystając z projektowej platformy e-learningowej, na której osadzone są kursy e-learningowe na powyższe tematy.Zajęcia teoretyczne „Kurs spawania TIG” 

 

Zajęcia teoretyczne „Kurs spawania MAG” 
Egzamin certyfikacyjny spawacza dla uczestników kursów grupy 01 MAG i grupy 02 TIG

W sobotę 5 września 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie odbył się egzamin certyfikacyjny spawacza dla 20 uczestników dwóch 145-godzinnych kursów spawania (grupa 01 MAG i grupa 02 TIG).

Egzamin powyższy przeprowadzał licencjonowany egzaminator z Ośrodka Obsługi Spawalnictwa  Krajowego z Gliwic będącego jedną z komórek Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa.

Egzamin certyfikacyjny spawacza składał się z części teoretycznej i praktycznej. W celu uzyskania dopuszczenia do egzaminu dla uzyskania certyfikacji uczniowie zobowiązani byli przedstawić dokument potwierdzający ukończenie szkolenia właściwego do wnioskowanej certyfikacji, czyli zaświadczenie o ukończeniu „Kursu spawania metodą TIG 141” lub „Kursu spawania metodą MAG 135”. 

Część teoretyczna egzaminu była w formie testu wyboru, na każde pytanie - cztery możliwe odpowiedzi. W każdym pytaniu jedna odpowiedź była prawidłowa. Czas trwania egzaminu pisemnego określił przewodniczący komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu. Minimalny czas egzaminu wynikał z liczby pytań (min. 20 pytań) i czasu odpowiedzi na jedno pytanie - 1,5 minuty. Wynik tej części egzaminu był pozytywny, gdy kandydat otrzymał co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu (spawania egzaminacyjnych złączy próbnych) kandydaci na spawaczy otrzymali Instrukcję Technologiczną Spawania (WPS), przygotowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15609-1 lub PN-EN ISO 15609-2. Spawanie złączy próbnych musieli oni przeprowadzić zgodnie z w/w Instrukcją Technologiczną. 

Kandydaci na spawaczy bezpośrednio przed spawaniem oznakowali swoje złącza próbne przy użyciu znaku egzaminatora, swojego znaku kandydata oraz oznaczyli pozycje spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2. Każde złącze próbne poddane zostało badaniom wizualnym wg normy PN-EN ISO 17637. Wynik egzaminu praktycznego był pozytywny, gdy niezgodności w złączu próbnym mieściły się w poziomach jakości wymaganych normą PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2.  

 

Zajęcia praktyczne w spawalni dla kolejnych grup projektowych grupie 3 i grupie 4
 

Rozpoczęcie zajęć praktycznych podczas kursów spawania metodą TIG i metodą MAG


Od pierwszych dni września 20 uczniów biorących udział w dwóch kursach spawania metodą TIG i metodą MAG w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” rozpoczęło szkolenie praktyczne. Odbywa się ono (podobnie jak poprzednio) w spawalni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie atestowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Po kilku dniach intensywnego przygotowania teoretycznego z zakresu spawania metodą TIG 141 i metodą MAG 135 oraz BHP podczas prac spawalniczych nadszedł czas na działania praktyczne, które prowadzą certyfikowani specjaliści w dziedzinie spawalnictwa. 

Nauka spawania z zastosowaniem powyższych metod będzie trwała do 30.09.2020 r. dla grupy TIG 4 i do 1.10.2020 r. dla grupy MAG 3. Zajęcia praktyczne prowadzone są z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią, BHP podczas prac spawalniczych, a także normy PN - EN 470-1 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. 

Wykonanie pierwszego własnego „ściegu wtopowego” było niezapomnianym wrażeniem dla każdego z uczestników kursów spawania.

 

 

Rozpoczęcie trzeciej edycji „Kursu spawania TIG” i „Kursu spawania MAG”

Dnia 24 września 2020 r. rozpoczęła się trzecia edycja 145-godzinnych kursów: „Kursu spawania TIG” i „Kursu spawania MAG” dla dwóch 10-osobowych grup uczniów tarnowskich szkół zawodowych. Tak jak w poprzednich edycjach przed zajęciami uczestnicy kursów wypełnili indywidualne formularze „Wywiad w kierunku zakażeń koronawirusem” i zmierzono im temperaturę ciała.


Przedstawiciele organizatora powyższych kursów czyli Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak w Tarnowie przekazali uczestnikom podręczniki dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego: „Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG” oraz „Spawanie w osłonie gazów metodą TIG”, których autorem Jerzy Mizerski (specjalista w tym zakresie).


Oprócz zajęć stacjonarnych (teoretycznych i praktycznych) kursanci mogą samodzielnie utrwalać i poszerzać wiedzę odnośnie spawania metodą TIG 141 i metodą MAG 135 korzystając z projektowej platformy e-learningowej, na której osadzone są kursy e-learningowe na powyższe tematy (w tym e-booki).


Zajęcia teoretyczne „Kurs spawania TIG” gr. 6.


Zajęcia teoretyczne „Kurs spawania MAG” gr. 5.


Egzamin certyfikacyjny spawacza dla uczestników kursów grupy 03 MAG i grupy 04 TIG


We wtorek 6 października 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie odbył się egzamin certyfikacyjny spawacza dla 20 uczestników dwóch 145-godzinnych kursów spawania (grupa 03 MAG i grupa 04 TIG).

Egzamin powyższy przeprowadzał licencjonowany egzaminator z Ośrodka Obsługi Spawalnictwa  Krajowego z Gliwic będącego jedną z komórek Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa.

Egzamin certyfikacyjny spawacza składał się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczestnicy kursów spawania zarówno metodą MAG 135 jak i TIG 141 zdali egzamin na bardzo wysokim poziomie. Egzaminator z Ośrodka Obsługi Spawalnictwa  Krajowego z Gliwic pochwalił ich umiejętności praktyczne, które nabyli podczas powyższych kursów.Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Wykorzystanie technologii RFID w gospodarce towarowej"

W dniach od 21 października do 23 października 2020 r. odbył się 15- godzinny kurs "Wykorzystanie technologii RFID w gospodarce towarowej" dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podzielonych na dwie grupy ćwiczeniowe.

Celem szkolenia było uzyskanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych kompetencji w zakresie wykorzystania technologii RFID w gospodarce towarowej.

Kurs został zrealizowany przez firmę AD Mala Sp. z o.o. z Wrocławia specjalizującą się w systemach zabezpieczających z wykorzystaniem technologii RFID we współpracy z akredytowaną Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli „PERITUS” prowadzoną przez Stowarzyszanie Tarnowskie Forum Edukacyjne „ILUMINACJA” w Tarnowie.

Zajęcia stacjonarne (teoretyczne i praktyczne) prowadzili doświadczeni specjaliści w tym zakresie współpracujący z wieloma firmami zagranicznymi m.in. z Francji, Szwajcarii, Chin.

Jako dodatek do zajęć stacjonarnych został opracowany krótki kurs e-learningowy w formie pakietu szkoleniowego, który oprócz materiałów z zajęć stacjonarnych zawiera także filmy przedstawiające ideę, historię i zastosowanie technologii RFID w wybranych działach gospodarki.

Na rozpoczęcie i zakończenie kursu jego uczestnicy zostali poddani testowaniu wiedzy z zakresu wykorzystania technologii RFID w gospodarce towarowej. Oprócz tego podsumowaniem szkolenia były projekty zastosowania technologii RFID wykonane przez uczestników.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin końcowy i otrzymali Certyfikaty Kompetencyjne w formie papierowej i elektronicznej jako znak graficzny kompetencyjny potwierdzający odbycie szkolenia zakończonego egzaminem. Warstwa elektroniczna znaku kompetencyjnego została zaprojektowana w postaci taga NFC. 
 

Posiadacze tego znaku kompetencyjnego potrafią:

•    stosować fizyczne podstawy związane z propagacją fal wykorzystywanych w technologii RFID,
•    klasyfikować systemy RFID z uwzględnieniem wykorzystywanych częstotliwości,
•    stosować odpowiednie systemy RFID do konkretnych działań,
•    wyjaśniać różnicę pomiędzy RFID a znakowaniem kodami kreskowymi,
•    obsługiwać system magazynowy zbudowany w oparciu o technologię radiową,
•    obsługiwać system sprzedażowy z identyfikacją radiową towarów,
•    planować scenariusze wymiany towarowej w relacji klient-dostawca w oparciu o radiową identyfikację               towarów,
•    symulować działalność sklepów funkcjonujących w oparciu o znakowanie tagami RFID.

 

Zawieszenie zajęć na kursach spawania

Z dniem 24 października 2020 r. zostały zawieszone zajęcia na kursach spawania
(grupa 6 TIG i grupa 5 MAG) do dnia 8 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Kurs w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej
„Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota” 

 

W dniach od 10 maja do 12 maja 2021 r. odbył się 15- godzinny kurs pod tytułem: Kurs w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota” dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem powyższego kursu było uzyskanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych kompetencji w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach z wykorzystaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota”.

Gra opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym nawiązującym do historii przemysłu naftowego w Galicji. Wartością edukacyjną gry jest formuła nauki w działaniu. Pozwala ona rozwijać kompetencje społeczne i przedsiębiorcze. Dodatkowym walorem edukacyjnym gry jest fakt, że gracze wcielają się w autentycznych przedsiębiorców-pionierów globalnego przemysłu naftowego, którzy działali w Galicji od drugiej połowy XIX wieku. Na projektowej platformie e-learningowej zostały również opracowane i zamieszczone e-zasoby dla nauczycieli.

Na rozpoczęcie i zakończenie kursu jego uczestnicy zostali poddani testowaniu wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna