Szkolenia dla nauczycieli

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Wykorzystanie technologii RFID w gospodarce towarowej"

W dniach od 21 października do 23 października 2020 r. odbył się 15- godzinny kurs "Wykorzystanie technologii RFID w gospodarce towarowej" dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podzielonych na dwie grupy ćwiczeniowe.

Celem szkolenia było uzyskanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych kompetencji w zakresie wykorzystania technologii RFID w gospodarce towarowej.

Kurs został zrealizowany przez firmę AD Mala Sp. z o.o. z Wrocławia specjalizującą się w systemach zabezpieczających z wykorzystaniem technologii RFID we współpracy z akredytowaną Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli „PERITUS” prowadzoną przez Stowarzyszanie Tarnowskie Forum Edukacyjne „ILUMINACJA” w Tarnowie.

Zajęcia stacjonarne (teoretyczne i praktyczne) prowadzili doświadczeni specjaliści w tym zakresie współpracujący z wieloma firmami zagranicznymi m.in. z Francji, Szwajcarii, Chin.

Jako dodatek do zajęć stacjonarnych został opracowany krótki kurs e-learningowy w formie pakietu szkoleniowego, który oprócz materiałów z zajęć stacjonarnych zawiera także filmy przedstawiające ideę, historię i zastosowanie technologii RFID w wybranych działach gospodarki.

Na rozpoczęcie i zakończenie kursu jego uczestnicy zostali poddani testowaniu wiedzy z zakresu wykorzystania technologii RFID w gospodarce towarowej. Oprócz tego podsumowaniem szkolenia były projekty zastosowania technologii RFID wykonane przez uczestników.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin końcowy i otrzymali Certyfikaty Kompetencyjne w formie papierowej i elektronicznej jako znak graficzny kompetencyjny potwierdzający odbycie szkolenia zakończonego egzaminem. Warstwa elektroniczna znaku kompetencyjnego została zaprojektowana w postaci taga NFC. 
 

Posiadacze tego znaku kompetencyjnego potrafią:

•    stosować fizyczne podstawy związane z propagacją fal wykorzystywanych w technologii RFID,
•    klasyfikować systemy RFID z uwzględnieniem wykorzystywanych częstotliwości,
•    stosować odpowiednie systemy RFID do konkretnych działań,
•    wyjaśniać różnicę pomiędzy RFID a znakowaniem kodami kreskowymi,
•    obsługiwać system magazynowy zbudowany w oparciu o technologię radiową,
•    obsługiwać system sprzedażowy z identyfikacją radiową towarów,
•    planować scenariusze wymiany towarowej w relacji klient-dostawca w oparciu o radiową identyfikację               towarów,
•    symulować działalność sklepów funkcjonujących w oparciu o znakowanie tagami RFID.

Więcej zdjęć:
bit.ly/3dZXwgJ
 

 

Kurs w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej
„Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota” 
 

W dniach od 10 maja do 12 maja 2021 r. odbył się 15- godzinny kurs pod tytułem: Kurs w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota” dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem powyższego kursu było uzyskanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych kompetencji w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach z wykorzystaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota”.

Gra opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym nawiązującym do historii przemysłu naftowego w Galicji. Wartością edukacyjną gry jest formuła nauki w działaniu. Pozwala ona rozwijać kompetencje społeczne i przedsiębiorcze. Dodatkowym walorem edukacyjnym gry jest fakt, że gracze wcielają się w autentycznych przedsiębiorców-pionierów globalnego przemysłu naftowego, którzy działali w Galicji od drugiej połowy XIX wieku. Na projektowej platformie e-learningowej zostały również opracowane i zamieszczone e-zasoby dla nauczycieli.

Na rozpoczęcie i zakończenie kursu jego uczestnicy zostali poddani testowaniu wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych.

 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna