Opracowanie regulaminów konkursów i turnieju w ramach projektu

Projekt obserwatorium

We wrześniu 2017 r. opracowane zostały regulaminy:

  • Konkursu na Najlepszy Collage „Jestem przedsiębiorczy”,
  • Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny,
  • Turnieju Obserwatorów Ekonomicznych.

Konkurs na Najlepszy Collage „Jestem przedsiębiorczy” jest przeznaczony dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej i wychowanków tej grupy wiekowej. Konkurs ten jest konkursem indywidualnym i dwuetapowym (1. etap to eliminacje szkolne, zaś 2. etap to eliminacje między placówkami oświatowymi).

2. etap eliminacji konkursowych będzie miał formę wernisażu, na którym collage finałowe będą prezentowane przez ich twórców przed Komisją Konkursową i publicznością.

Konkurs na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny jest adresowany dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej i wychowanków tej grupy wiekowej. Konkurs ten jest konkursem indywidualnym i dwuetapowym (1. etap to eliminacje szkolne, zaś 2. etap to eliminacje między placówkami oświatowymi).

2. etap eliminacji konkursowych będzie polegał na prezentacji lapbooków przez ich twórców przed Komisją Konkursową i publicznością w formie pokazu.

Turniej Obserwatorów Ekonomicznych przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych: Minijuniorów dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej i wychowanków tej grupy wiekowej oraz Juniorów uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej i wychowanków tej grupy wiekowej. 1. etap szkolny (indywidualny) przewidziano jako test wiedzy sprawdzający umiejętności uczniów i wychowanków z obszarów tematycznych: gospodarowanie budżetem domowym, instytucje i usługi bankowe, pieniądz (historia pieniądza).

Drugi etap Turnieju Obserwatorów Ekonomicznych przewidziany jest dla obydwu grup wiekowych jako turniej zespołowy.

2. etap Turnieju Obserwatorów Ekonomicznych dla MINIJUNIORÓW przeprowadzony będzie w formie stacji uczenia się -„Wędrówka po ekonomicznych stacjach uczenia się”, a dla JUNIORÓW w formie gry dydaktycznej „Poziomy wiadomości i umiejętności ekonomicznych”.

Regulaminy powyższych działań mających na celu współzawodnictwo między uczniami i wychowankami są zamieszczone na stronie projektu w zakładce „Konkursy i turnieje”.

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna