Opracowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć dydaktycznych w ramach projektu

Projekt obserwatorium

Od 2. połowy września 2017 r. do końca listopada 2017 r. nauczyciele pracujący w 5 zespołach projektowych (Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie, Szkoły Podstawowej nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie i Pałacu Młodzieży w Tarnowie) opracowali 2 pakiety scenariuszy zajęć dodatkowych w szkołach i 2 pakiety scenariuszy zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Powstały pakiety scenariuszy 20-godzinnych zajęć dodatkowych dla uczniów:

  • klas 1-3 szkoły podstawowej – „Przedsiębiorczość Jasia i Małgosi”,
  • klas 4-6 szkoły podstawowej -  „Na tropach ekonomii”,

oraz

pakiety scenariuszy 20-godzinnych zajęć pozaszkolnych dla wychowanków:

  • grupy wiekowej klas 1 – 3 szkoły podstawowej – „Przedsiębiorczość Jasia i Małgosi”,
  • grupy wiekowej klas 4 – 6 szkoły podstawowej -  „Na tropach ekonomii”.

Scenariusze te zostały opracowane przez nauczycieli zgodnie z założeniami programów kursów blended-learningowych: „Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej” oraz „Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej”, a także materiałów szkoleniowych znajdujących się na platformie e-learningowej. Pakiety ww. scenariuszy są zamieszczone na stronie projektu w zakładce „Scenariusze zajęć”.

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna