Zakończenie kursu blended-learningowego dla nauczycieli „Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej”

Projekt obserwatorium

Dnia 30 października 2017 r. w ramach projektu Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych zakończył się 26- godzinny kurs blended-learningowy „Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej” dla nauczycieli uczniów klas 4-6 szkół podstawowych biorących udział w projekcie i nauczycieli Pałacu Młodzieży.

Celem tego kursu było przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży „Na tropach ekonomii” dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz wychowanków tej grupy wiekowej.

Po 16-godzinnych zajęciach stacjonarnych nauczyciele brali udział w 10 konsultacjach e-learningowych synchronicznych z trenerem kształcenia na odległość zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej:

1. konsultacje - 16 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

2. konsultacje - 17 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

3. konsultacje - 18 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

4. konsultacje - 19 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

5. konsultacje - 20 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

6. konsultacje - 23 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

7. konsultacje - 25 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

8. konsultacje - 26 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

9. konsultacje - 27 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

10. konsultacje - 30 października 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

Podczas 5-modułowego szkolenia e-learningowego jego uczestnicy wykonywali różne zadania i ćwiczenia (w tym scenariusze zajęć dodatkowych i pozaszkolnych „Na tropach ekonomii” dla uczniów klas 4-6 oraz wychowanków tej grupy wiekowej). Aktywności nauczycieli na platformie e-learningowej sprawdzane były przez trenera i opatrzone jego komentarzami odnośnie poprawności wykonania.

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna