Spotkanie informacyjne 19.09.2017

Projekt obserwatorium

Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie wraz z partnerami rozpoczęła realizację projektu „Obserwatorium Ekonomicznym Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”, który jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Oprócz nauczycieli i uczniów wnioskodawcy (czyli SP nr 8) biorą także w nim udział nauczyciele i uczniowie innych placówek oświatowych prowadzonych przez Urząd Miasta Tarnów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej, Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II oraz nauczyciele i wychowankowie Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Dnia 19 września 2017 r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 8 spotkanie informacyjne pod tytułem: „Zapoznanie z Obserwatorium Ekonomicznym Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”, które oficjalnie zainaugurowało nasz projekt. Prezydent Miasta Tarnów Roman Ciepiela doceniając wartość dydaktyczną i wychowawczą powyższego projektu dla uczniów szkół podstawowych objął go swoim patronatem honorowym.

Spotkanie miało charakter roboczy przeznaczone było dla przedstawicieli placówek oświatowych biorących udział w projekcie, a więc dyrektorów i nauczycieli uczących w klasach 1-3 i kl. 4-6 oraz przedstawicieli partnerów.

Program spotkania informacyjnego:

1. Zapoznanie z ideą i działaniami projektu – koordynator merytoryczny Bogumiła Surowiec i ekspert z zakresu kształcenia Maria Krogulec-Sobowiec

2. Wprowadzenie do organizacji pracy w ramach projektu (m.in. określenie i przydzielenie zadań dla liderów w poszczególnych placówkach oświatowych) – koordynatorzy: organizacyjny Dorota Zaleśny i merytoryczny Bogumiła Surowiec

3. Forum dyskusyjne – odpowiedzi na pytania uczestników oraz wymiana uwag i doświadczeń.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały dotyczące tego projektu, m.in. materiały informacyjne dotyczące jego realizacji w formie prezentacji multimedialnej, plakaty i ulotki.

Dla nauczycieli Pałacu Młodzieży organizatorzy przeprowadzili także takie spotkanie zapoznające z projektem „Obserwatorium Ekonomicznym Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych” w godzinach przedpołudniowych.

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna