Opracowanie programów kursów blended-learningowych dla nauczycieli

Projekt obserwatorium

We wrześniu w ramach projektu „Obserwatorium Ekonomicznym Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych” zostały opracowane programy dwóch kursów blended-learningowych dla nauczycieli wraz z materiałami szkoleniowymi.

Kurs 1.„Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej” skierowany jest do nauczycieli uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży - „Przedsiębiorczość Jasia i Małgosi”. Czas trwania kursu wynosi 26 godz. z podziałem na szkolenie stacjonarne (16 godz.) i szkolenie e-learningowe (10 godz.).

Kurs powyższy składa się z 5 modułów:

  • Moduł 1. "Platforma e-learningowa Moodle jako narzędzie szkoleniowe nauczycieli w projekcie";
  • Moduł 2."Wybrane metody kształcenia w edukacji ekonomicznej w kl. 1-3. szkoły podstawowej";
  • Moduł 3. "Edukacja ekonomiczna w kl.1-3 szkoły podstawowej - wybrane zagadnienia i ćwiczenia";
  • Moduł 4. Dzienniczek ucznia kl.1-3 szkoły podstawowej "Ekonomia wokół mnie";
  • Moduł 5. "Tworzenie scenariuszy szkolnych zajęć dodatkowych i zajęć pozaszkolnych".

Kurs 2.„Innowacyjna edukacja ekonomiczna uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej” adresowany jest  do nauczycieli uczniów klas 4-6 szkół podstawowych biorących udział w projekcie i nauczycieli Pałacu Młodzieży, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży - „Na tropach ekonomii”. Czas trwania kursu wynosi 26 godz. z podziałem na szkolenie stacjonarne (16 godz.) i szkolenie e-learningowe (10 godz.).

Kurs powyższy składa się z 5 modułów:

  • Moduł 1. "Platforma e-learningowa Moodle jako narzędzie szkoleniowe nauczycieli w projekcie";
  • Moduł 2"Lapbook i inne metody kształcenia w edukacji ekonomicznej w kl. 4-6 szkoły podstawowej";
  • Moduł 3. "Edukacja ekonomiczna w kl.4-6 szkoły podstawowej - wybrane zagadnienia i ćwiczenia";
  • Moduł 4. Notes ucznia kl.4-6 szkoły podstawowej "Obserwator ekonomiczny";
  • Moduł 5. "Tworzenie scenariuszy szkolnych zajęć dodatkowych i zajęć pozaszkolnych".
Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna