Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU :

kształtowanie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz kształtowanie u nich odpowiedzialności przy podejmowaniu w przyszłości decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych oraz przygotowanie 27 nauczycieli 4 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej/finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU :

  • przygotowanie 27 nauczycieli 4 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się (w tym tworzenia collage i lapbook'ów o tematyce ekonomicznej/finansowej);
  • rozbudzenie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
  • zapoznanie 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży instytucjami finansowymi i historią pieniądza;
  • kształtowanie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków w Pałacu Młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT umiejętności gospodarowania budżetem domowym i korzystania z usług instytucji finansowych.

 

DO POBRANIA :

Opis projektu Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych

 

 

 

 


ZNAK_NBP_projekt_realizowany.jpg    patronat.jpg    CSK jpeg.jpg    logo-sp-nr8.jpg    iluminacja logo 1.png

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top