Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Wychowawca wypoczynku

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r. .o zmianie ustawy o systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016, poz. 452),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.03.2019 r. ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019, poz. 652),

Cel szkolenia:

kurs Opiekunów wypoczynku przeznaczony jest dla osób, które będą w przyszłości pełniły rolę, wykonywały zawód Opiekuna Wypoczynku, czyli najczęściej kolonii lub zimowiska czy obozu młodzieżowego (w kraju i za granicą) oraz dla nauczycieli bądź innych osób, którzy będą pełnić rolę Opiekuna Wycieczki Szkolnej.

Typ szkolenia:

stacjonarny

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

Kurs Opiekunów wypoczynku kończy się egzaminem stacjonarnym złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia i po pozytywnym wyniku zostaje wydane zaświadczenie na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia metodyczne i praktyczne w prowadzeniu zajęć praktycznych i dokumentacji pedagogicznej.

Grupa docelowa:

od 5 do 10 osób

Czas trwania szkolenia:

36 godzin

Korzyści dla uczestnika:

nabycie, podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym przepisami.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – rozszerzenie uprawnień zawodowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

szkolenie indywidualne lub każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 5 osobowych),

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "PERITUS" W TARNOWIE

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna