Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Przedmiarowanie i szkicowanie izometrii

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.03.2019 r. ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019, poz. 652),

Cel szkolenia:

szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze termicznej izolacji przemysłowej, chcących poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność przedmiarowania i szkicowania izometrii.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiarowania i szkicowania izometrii – poszczególnych elementów termicznej izolacji przemysłowej.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia wykonywania przedmiarowania i szkicowania izometrii elementów płaszczy ochronnych izolacji za pomocą znaków i symboli izometrycznych. Przedmiarowanie zakresu i sposobu wykonania robót izolacyjnych.

Grupa docelowa:

od 5 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 80  godzin

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 5 osobowych),

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna