Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Monter izolacji przemysłowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.03.2019 r. ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019, poz. 652),

Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze termicznych izolacji przemysłowych, chcących poszerzyć swoje kompetencje o kwalifikacje montera izolacji przemysłowych w wykonywaniu izolacji przemysłowych otulinami. Izolacja zimnochronna, ciepłochronna i dźwiękochronna na urządzeniach i instalacjach przemysłowych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonawstwa i montażu izolacji termicznych urządzeń i instalacji przemysłowych.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, film dydaktyczny, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia wykonywania izolacji przemysłowych otulinami (zimnochronne, ciepłochronne i dźwiękochronne).

Grupa docelowa:

od 5 do 10 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 80  godzin

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych – wprowadzenie nowych metod izolacji przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych.

Korzyści dla Firmy:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 5 osobowych),

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna