Uzupełnienie kwalifikacji

Lista dostępnych szkoleń:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1644),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016, poz. 452),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.03.2019 r. ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019, poz. 652),

Zakres szkoleń:

  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • Kierownik wypoczynku,
  • Opiekun wypoczynku,
  • Kurs czeladniczy we wszystkich branżach i zawodach wraz z egzaminem państwowym przed Komisją Izby Rzemieślniczej,
  • Kurs mistrzowski we wszystkich branżach i zawodach wraz z egzaminem państwowym przed Komisją Izby Rzemieślniczej,
  • Hakowy urządzeń dźwigowych,
  • Przedmiarowanie i szkicowanie izometrii,
  • Monter izolacji przemysłowych,
  • Blacharz izolacji przemysłowych

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna