Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Techniki łączenia włókien wraz z pomiarami światłowodowymi

Całość szkolenia podzielona jest na pakiety i zawarte w nich moduły (oparte na autorskich programach szkoleń).

Zaplecze techniczne wykorzystywane jest w całości na terenie Laboratorium Światłowodowego Firmy SOTRONIC z Krakowa wyposażone jest:

 • najnowszy sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne m.in. GPON, pomiar transmisji SDH i Ethernet 10Gbps, osprzęt xWDM,
 • ponad 200 kilometrów światłowodowej trasy optycznej pozwalającej zarówno na dokonywanie podstawowych jak i zaawansowanych pomiarów,w tym dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej, 
 • ponad 600 metrów światłowodowej sieci zewnętrznej pozwalającej na szkolenia praktyczne w terenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,
 • specjalnie przygotowaną salę ćwiczeniowa wraz ze stanowiskami warsztatowymi, umożliwiającymi uczestnikowi indywidualne praktykowanie umiejętności zawodowych.

PAKIET PS1 - TECHNIKI ŁĄCZENIA WŁÓKIEN

Czas trwania: 16 godzin/2 dni

Moduły zawarte w pakiecie PS1:

 • Wiadomości wstępne, 
 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego,
 • Spawanie i szybkozłączki jako metody łączenia światłowodów, 

PAKIET PS2 - SPAWANIE W TERENIE

Czas trwania: 24 godziny/3 dni

Moduły zawarte w pakiecie PS2:

 • Wiadomości wstępne, 
 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego,
 • Spawanie i szybkozłączki jako metody łączenia światłowodów, 
 • Spawanie elementów traktu światłowodowego,

PAKIET PS3 - MIEDZIANE OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Czas trwania: 8 godzin/1 dzień

Moduły zawarte w pakiecie PS3:

 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego, 
 • Sieci oparte o okablowanie miedziane, 

PAKIET PS4 - SIECI WYSOKOPRZEPUSTOWE I WDM

Czas trwania: 24 godziny/3 dni

Moduły zawarte w pakiecie PS4:

 • Wiadomości wstępne, 
 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego
 • Podstawowe pomiary światłowodowe, 
 • Pomiary zaawansowanych parametrów optycznych, 
 • Sieci WDM,

PAKIET PS5 - TECHNOLOGIA FTTx I GPON

Czas trwania: 16 godzin/2 dni

Moduły zawarte w pakiecie PS5:

 • Wiadomości wstępne, 
 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego
 • FTTx/GPON

PAKIET PS6 - POMIARY

Czas trwania: 8 godzin/1 dzień

Moduły zawarte w pakiecie PS6:

 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego, 
 • Podstawowe pomiary światłowodowe, 

PAKIET PS7 - WKLEJANIE WTYKÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

Czas trwania: 8 godzin/1 dzień

Moduły zawarte w pakiecie PS7:

 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego, 
 • Wykonywanie wtyków światłowodowych,

PAKIET PS8 - INSTALATOR BRANŻY TELETECHNICZNEJ

Czas trwania: 24 godziny/3 dni

Moduły zawarte w pakiecie PS8:

 • Wiadomości wstępne, 
 • Włókna, kable i elementy pasywne toru optycznego
 • Podstawowe pomiary światłowodowe,  
 • Spawanie i szybkozłączki jako metody łączenia światłowodów,
 • Sieci oparte o okablowanie miedziane,

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje: Certyfikat z obsługi spawarek światłowodowych FUJIKURA.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zgoda Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia NP-III.5633.2.2018.IK z dnia 12 marca 2018r. 

SKAN KURATORIUm.jpg

Kurs ogólnobudowlany i specjalistyczny z egzaminem państwowym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze budowlanym i dla osób chcących w przyszłości pracować w budownictwie na terenie Unii Europejskiej w tym Polski.

Szkolenie ogólnobudowlane i specjalistyczne obejmuje następujące zawody:

 • MURARZ-TYNKARZ
 • GLAZURNIK-POSADZKARZ
 • MALARZ-TAPECIARZ
 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • SPECJALISTA DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW
 • MONTER PŁYT - BEZPYŁOWE GŁADZIE GIPSOWE + SUCHE TYNKI

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zakresie w/w zawodów budowlano-montażowych.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia praktyczne na poligonie szkoleniowym oraz przy realizacji konkretnych zadań przemysłowo-budowlanych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 70  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs czeladniczy we wszystkich branżach i zawodach wraz z egzaminem państwowym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do państwowego egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej , który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określonego w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Uzyskanie przez pracownika tytułu czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (teoretycznego i praktycznego) słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie oraz Certyfikat Europass lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 60 do 135 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych zdobycie podstawowego tytułu zawodowego występującego w gospodarce narodowej.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poznanie nowoczesnych metod technologicznych występujących przy realizacji zadań produkcyjnych w zakładzie pracy.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs mistrzowski we wszystkich branżach i zawodach wraz z egzaminem państwowym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do państwowego egzaminu mistrzowskiego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej , który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określonego w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego) przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający zdobycie tytułu mistrza w zawodzie oraz Certyfikat Europass oraz stopień mistrza w określnym zawodzie.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na warsztatach lub obiektach przemysłowych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 60 do 135 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych  zdobycie tytułu mistrza w określonym zawodzie wraz z poznaniem nowoczesnego sprzętu, urządzeń i technologii wykonawczej.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kursy komputerowe ogólne i specjalistyczne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Kursy przeznaczone są dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu komputera, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji pakietu MS Office, środowiska MS Windows, tworzenia stron www oraz podstaw korzystania z Internetu.
Szkolenia mogą odbywać się w następujących obszarach tematycznych:

 • Środowisko MS Windows
 • MS Ofiice (Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook)
 • projektowanie stron www
 • podstawy korzystania z internetu


Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje w obsłudze komputera.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia symulacyjne i praktyczne na stanowiskach komputerowych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 50  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie, podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie praktycznej obsługi komputera.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych  co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kursy ekonomiczne, finansowe i prawne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Kursy przeznaczone są dla osób pragnących zapoznać się z najnowszymi zmianami prawnymi w prawie pracy, budownictwie, energetyce, finansach i podatkach. Szkolenia mogą odbywać się w następujących obszarach tematycznych:

 • Znowelizowane Prawo Pracy w praktyce istotne zmiany w sferze funkcjonowania stosunku pracy od 2010 roku,
 • Nowe Prawo Budowlane w świetle Dyrektyw UE,
 • Zmiany w Prawie Energetycznym od 2010 roku wymagania dystrybucyjne, przesyłowe i odbiorcze. Nowoczesne źródła pozyskiwania energii elektrycznej (odnawialnej) kolektory słoneczne, pompy cieplne, energia geotermalna i wiatrowa, energia alternatywna,
 • Ochrona przeciw porażeniowa, odgromowa i przepięciowa w urządzeniach energetycznych. Ochrona przeciwwybuchowa, ochrona przed elektrycznością statyczną nowoczesne środki ochrony i zabezpieczeń użytkowników przed porażeniem prądu,
 • Ochrona Środowiska a dokumentacja projektowo-techniczna, raporty oddziaływania, pozwolenia zintegrowane,
 • Znowelizowana Ustawa o Odpadach i Recyklingu oraz towarzyszące jej akty wykonawcze, projektowane zmiany

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia symulacyjne.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 40  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych dostrzeganie zmian i innowacji technicznych w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Przedmiarowanie i szkicowanie izometrii

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze termicznej izolacji przemysłowej, chcących poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność przedmiarowania i szkicowania izometrii.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiarowania i szkicowania izometrii poszczególnych elementów termicznej izolacji przemysłowej.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia wykonywania przedmiarowania i szkicowania izometrii elementów płaszczy ochronnych izolacji za pomocą znaków i symboli izometrycznych. Przedmiarowanie zakresu i sposobu wykonania robót izolacyjnych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 80  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Monter izolacji przemysłowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze termicznych izolacji przemysłowych, chcących poszerzyć swoje kompetencje o kwalifikacje montera izolacji przemysłowych w wykonywaniu izolacji przemysłowych otulinami. Izolacja zimnochronna, ciepłochronna i dźwiękochronna na urządzeniach i instalacjach przemysłowych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonawstwa i montażu izolacji termicznych urządzeń i instalacji przemysłowych.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, film dydaktyczny, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia wykonywania izolacji przemysłowych otulinami (zimnochronne, ciepłochronne i dźwiękochronne).

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 80  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych  wprowadzenie nowych metod izolacji przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, rozszerzenie horyzontów zawodowych załóg pracowniczych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych  co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Blacharz izolacji przemysłowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w sektorze izolacji przemysłowej, chcących poszerzyć swoje kompetencje o kwalifikacje blacharza izolacji przemysłowych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje z zakresu wykonywania obróbki blacharskiej przy wykonywaniu izolacji przemysłowej i jej elementów składowych.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, film dydaktyczny, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia wykonywania obróbki blacharskiej izolacji przemysłowych i poszczególnych elementów montażowych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 52 do 80  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa i eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych oraz sieci przesyłowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu praktycznej obsługi i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych i sieci przesyłowych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania w/w prac.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje  oraz ćwiczenia praktyczne.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności z zakresu praktycznej obsługi i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych i sieci przesyłowych.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Nowoczesne technologie internetowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie słuchaczy w świat nowoczesnych technologii internetowych, przedstawienie procesu wytwarzania oprogramowania, zaczynając od pomysłu,  poprzez projekt, implementację i kontrolę jakości, kończąc na wdrożeniu w chmurze obliczeniowej i pozycjonowaniu w silnikach wyszukiwania. Pod pojęciem nowoczesnych technologii internetowych należy rozumieć nie tylko nowoczesne urządzenia umożliwiające dostęp z coraz to różniejszych miejsc czy lepszej jakości transfer ale i także rozwiązania. Chodzi tutaj o języki programowania i aplikacje, które pozwalają wykorzystywać urządzenia w pełniejszy i sprawniejszy sposób.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania w/w prac.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje  oraz ćwiczenia praktyczne.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie wiedzy z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii internetowych, która  umożliwi zaistnienie w sieci z własnym projektem lub znalezienie pracy jako webdeveloper.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Nowoczesna metrologia przemysłowa w procesach produkcyjnych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zagadnieniami nowoczesnej metrologii stosowanej w procesach przemysłowych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania w/w prac.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje  oraz ćwiczenia praktyczne.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności z zakresu nowoczesnej metrologii stosowanej w procesach przemysłowych wykorzystanie elektroniki, fal, podczerwieni i promieni laserowych..

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi - poszerzenie umiejętności z zakresu nowoczesnych metod technologii procesów produkcyjnych .

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych  co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Automatyka i robotyka procesów przemysłowych oraz sterowanie procesami przemysłowymi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu automatyki i robotyki procesów przemysłowych oraz sterowania tymi procesami.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania w/w prac.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje  oraz ćwiczenia praktyczne.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zrozumienie potrzeby automatyki i robotyki procesów przemysłowych oraz nabycie umiejętności sterowania w/w procesów

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi poznanie nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sposobów ich administracji.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa kas fiskalnych i sumatorów elektronicznych (nowoczesne systemy obsługujące gospodarkę magazynową - księgowość i sprzedaż elektroniczna)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późniejszymi zmianami).
 
Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu omówienie obowiązujących przepisów prawno fiskalnych, objaśnienie terminów i skrótów używanych na dokumentach handlowych, omówienie sposobu wystawiania faktury VAT czy rachunku oraz ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje obsługi kas fiskalnych i sumatorów elektronicznych.

Metodologia szkolenia:

wykład z prezentacją multimedialną, panel dyskusyjny, dyskusja problemowa, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia na kasach fiskalnych i sumatorów.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 5 do 30  godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych poznanie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia służącego do rozliczania w obiektach handlowych i usługowych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Nabycie praktycznych umiejętności obsługi urządzeń fiskalnych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top