Kategoria: Szkolenia specjalistyczne

Ratownik chemiczny - kurs dokształcający

Szkolenie przeznaczone dla Grup Cywilnych, Grup Wojskowych, Straży Pożarnych – jako kurs dokształcający, po upływie 5 lat od poprzedniego szkolenia.

Cel szkolenia:

teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu zachowania się w czasie awarii, klęsk żywiołowych, zagrożeń, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem, praktyczne umiejętności udziału w akcjach ratowniczych i wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, brania udziału w akcjach ratowniczych, którego ważność wynosi 5 lat od daty wydania zaświadczenia/certyfikatu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w mobilnym trenażerze, ćwiczenia w terenie przy wykorzystaniu trenażera gaśniczego, gra symulacyjna w zakresie detekcji skażeń.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu ratowniczego oraz czynnego brania udziału w akcjach ratowniczych a także uzyskania kwalifikacji wysokospecjalistycznych.

Korzyści dla Firmy:

posiadanie własnych służb do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych  oraz akcji ratowniczych dla potrzeb własnych lub na zewnątrz. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i wydanie zaświadczenie/certyfikatu.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna