Uprawnienia specjalistyczne

Lista dostępnych szkoleń:

  • Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) – kurs podstawowy
  • Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) – kurs dokształcający
  • Bezpieczeństwo pracy w atmosferze wybuchowej – wg. Dyrektywy ATEX,
  • Bezpieczne prowadzenie prac w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych – H0B0,
  • Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla osób sprawujących nadzór nad pracownikami – M2,
  • Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla wykonawców zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – M1,

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

 

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna