Kategoria: Uprawnienia spawalnicze

Spawanie - 311

Kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego - 311 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1.

Cel szkolenia:

szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (wydanie Książki spawacza oraz świadectwa egzaminu) wg. wymagań obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

uczestnicy po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz świadectwo egzaminu spawacza.
Książka spawacza wraz z świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień.
Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata lub 3 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

124 godziny dla jednej metody,
130 godzin dla szkolenia łączącego maksymalnie dwie metody

Korzyści dla uczestnika:

zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług oraz poprawa bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

możliwość szkolenia indywidualnego lub po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, organizacja i przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie odpowiednich dokumentów (Książka spawacza oraz świadectwo egzaminu spawacza).

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna