Uprawnienia spawalnicze

Lista dostępnych szkoleń:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 16

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

  • Spawanie elektryczne elektrodą otuloną – 111 (kurs podstawowy),
  • Spawanie gazowe  acetylenowo-tlenowe – 311 (kurs podstawowy)
  • Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą  – metodą MIG– 131 (kurs podstawowy),
  • Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą - metodą MAG – 135 (kurs podstawowy),
  • Spawanie łukowe elektrodą  wolframową - metodą TIG – 141 (kurs podstawowy),
  • Kurs cięcia plazmowego,

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1.


KADRA SZKOLENIOWA

Inż. Andrzej Stańczyk – Specjalista z zakresu Spawalnictwa. Akredytowany wykładowca/trener/instruktor/egzaminator Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Czesław Łabuz – Samodzielny technolog Technik Mechanik, Spawacz, Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu; Uprawnienia MAG, MIG, TIG, elektroda otulona, gazowe, cięcie plazmą. Od 1991 roku instruktor w Ośrodku Szkolenia Spawaczy CKZiU w Tarnowie.
Mgr Dariusz Machaj – Mistrz w zawodzie, ślusarz, uprawnienia spawalnicze MAG, MIG, TIG, elektroda otulona, gazowe. Od 2015 roku instruktor w Ośrodku Szkolenia Spawaczy CKZiU w Tarnowie.
 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie spawacza

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 124h

Program szkolenia:
 


Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać ogólne wiadomości z zakresu spawalnictwa
- opisać rodzaje sprzętu wykorzystywanego w spawalnictwie,
- określić najważniejsze zasady BHP i przeciwpożarowe przy pracach spawalniczych,
- wykonać ścieg spawalniczy w danej metodzie.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna