Kategoria: Uprawnienia elekroenergetyczne i techniczne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobu i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie szkolenia osób zatrudnionych przy bezpiecznym usuwaniu azbestu (Dz.U. 45, poz. 280 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie przepisów o przewozie drogowym towarów i materiałów niebezpiecznych (Dz.U.236, poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

nabycie teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest oraz profilaktyki ograniczenia zagrożeń i ochrony środowiska.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

Słuchacze po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Komisją Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnego, otrzymując zaświadczenie w języku polskim lub angielskim upoważniający do wykonywaniu prac przy „Bezpiecznym usuwaniu i transportowaniu materiałów zawierających azbest”.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne lub online
- 16h

Korzyści dla uczestnika:

przeszkolenie z zakresu bezpiecznego usuwania i transportowania materiałów zawierających azbest, podniesienie świadomości występujących zagrożeń przy tych pracach oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

spełnienie wymagań prawnych w zakresie prowadzenia prac związanych z usuwaniem i transportem materiałów zawierających azbest oraz obowiązkowym przeszkoleniem osób zatrudnionych przy tych pracach.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkolenia:Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości dot. azbestu,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP przy usuwaniu azbestu,
- ocenić stan techniczny wyrobów zawierających azbest,
- nazwać główne zagrożenia mogące wystąpić w czasie pracy.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna