Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA UPRAWNIENIA TECHNICZNE


Uprawnienia elektryczne Grupa 1, seria E i D (o napięciu do 1 kV oraz bez ograniczenia napięcia)

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Nabycie nowych lub przedłużenie istniejących uprawnień do eksploatacji lub dozoru urządzeń technicznych objętych Grupą 1, o napięciu do 1 kV lub powyżej 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat - Ustawa Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005
(Dz. U. nr 62, poz. 552.)

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji lub Dozoru  Grupa 1 o napięciu do 1 kV lub powyżej 1 kV (bez ograniczenia napięcia).

Metodologia szkolenia:

Konsultacje z przypomnieniem dotychczasowych oraz omówieniem nowych przepisów, ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, rozwiązywanie testów.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:

od 16 do 32 godzin.

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych lub weryfikacja istniejących (przedłużenie) do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Korzyści dla Firmy:

Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji dla członków załogi, które upoważniają tych pracowników do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia energetyczne, Grupa 2, seria E i D

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie nowych lub przedłużenie istniejących uprawnień do eksploatacji lub dozoru urządzeń technicznych - energetycznych objętych Grupą 2 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat - Ustawa Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005
(Dz. U. nr 62, poz. 552.)

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji lub Dozoru urządzeń energetycznych - Grupa 2.

Metodologia szkolenia:

Konsultacje z przypomnieniem dotychczasowych oraz omówieniem nowych przepisów, ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, rozwiązywanie testów

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 16 do 32 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych lub weryfikacja istniejących (przedłużenie) do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń energetycznych.

Korzyści dla Firmy:

Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji dla członków załogi, które upoważniają tych pracowników do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń energetycznych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia gazowe, Grupa 3, seria E i D

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie nowych lub przedłużenie istniejących uprawnień do eksploatacji lub dozoru urządzeń technicznych objętych Grupą 3 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat - Ustawa Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005
(Dz. U. nr 62, poz. 552.)

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji lub Dozoru urządzeń gazowych - Grupa 3.

Metodologia szkolenia:

Konsultacje z przypomnieniem dotychczasowych oraz omówieniem nowych przepisów, ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, rozwiązywanie testów

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 16 do 32 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych lub weryfikacja istniejących (przedłużenie) do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń gazowych.

Korzyści dla Firmy:

Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji dla członków załogi, które upoważniają tych pracowników do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń gazowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:
proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia palaczy do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO, wszystkich typów I rodzajów paliw

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie nowych lub przedłużenie istniejących uprawnień do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO wszystkich typów (wodnych i parowych) i rodzajów paliw (stałe, płynne i gazowe) a także urządzeń pomocniczych i towarzyszących (podgrzewacze wody, podgrzewacze powietrza, osuszacze pary, przegrzewacze pary, wymienniki cieplne, stacje redukcyjne i rozdzielnie cieplne) oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat - Ustawa Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005
(Dz. U. nr 62, poz. 552.)

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji lub Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, i prac pomiarowo kontrolnych wraz z AKP Grupa 2.

Metodologia szkolenia:

Konsultacje z przypomnieniem dotychczasowych oraz omówieniem nowych przepisów, ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, rozwiązywanie testów.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:

od 16 do 32 godzin.

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych lub weryfikacja istniejących (przedłużenie) uprawnień do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO wszystkich typów i rodzajów paliw.

Korzyści dla Firmy:

Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji dla członków załogi, które upoważniają tych pracowników do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO wszystkich typów i rodzajów paliw.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia do napełniania i opróżniania zbiorników ciśnieniowych (N.O)

Podstawa prawna:

Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 963).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 1468)

Cel szkolenia:

Nabycie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (N.O). Przygotowanie do Państwowego Egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego i uzyskanie zaświadczeń do obsługi w/w urządzeń technicznych (tzw. nalewaki).

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:
Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składane są Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Transportowego Dozoru Technicznego.

Metodologia szkolenia:
wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 27 do 35 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych do obsługi urządzeń technicznych wysokiego ryzyka.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, bezpieczna obsługa urządzeń podlegających dozorowi TDT, rozszerzenie zakresu świadczenia usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia do rozlewania i dystrybucji gazu propan-butan

Podstawa prawna:

Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 963).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 75, poz. 846 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Nabycie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu rozlewania i dystrybucji gazów propan-butan. Przygotowanie do Państwowego Egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego i uzyskanie zaświadczeń do obsługi w/w urządzeń technicznych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składane są Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Transportowego Dozoru Technicznego.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 27 do 35 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie nowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych do obsługi urządzeń technicznych wysokiego ryzyka.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, bezpieczna obsługa urządzeń podlegających dozorowi TDT, rozszerzenie zakresu świadczenia usług.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Uprawnienia do usuwania i transportu wyrobów zawierających azbest

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie szkolenia osób zatrudnionych przy bezpiecznym usuwaniu azbestu (Dz.U. 45, poz. 280 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie przepisów o przewozie drogowym towarów i materiałów niebezpiecznych (Dz.U.236, poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest, profilaktyki ograniczenia zagrożeń i ochrony środowiska

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Słuchacze po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Komisją Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnego, otrzymując certyfikat w języku polskim lub angielskim upoważniający do wykonywaniu prac przy bezpiecznym usuwaniu i transportowaniu materiałów zawierających azbest

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 16 do 40 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Przeszkolenie z zakresu bezpiecznego usuwania i transportowania materiałów zawierających azbest, podniesienie świadomości występujących zagrożeń przy tych pracach oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych

Korzyści dla Firmy:

Spełnienie wymogów do prowadzenia prac związanych z usuwaniem i transportem materiałów zawierających azbest oraz obowiązkowym przeszkoleniem osób zatrudnionych przy tych pracach.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.


wszystkie szkolenia na uprawnienia techniczne kończą się egzaminem państwowym przed przedstawicielami Komisji Urzędu Regulacji Energetyki


Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top