Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE


Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) - kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone dla Grup Cywilnych, Grup Wojskowych, Straży Pożarnych w zakresie podstawowym przeznaczony dla osób szkolonych po raz pierwszy w tym zakresie.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu powstawania i usuwania awarii, klęsk żywiołowych, zagrożeń, umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem, praktyczne umiejętności udziału w akcjach ratowniczych i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, brania udziału w akcjach ratowniczych, którego ważność wynosi 5 lat od daty wydania certyfikatu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w mobilnym trenażerze, ćwiczenia w terenie przy wykorzystaniu trenażera gaśniczego, gra symulacyjna w zakresie detekcji skażeń.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz czynnego brania udziału w akcjach ratowniczych a także uzyskania kwalifikacji wysokospecjalistycznych.

Korzyści dla Firmy:

Posiadanie własnych służb do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych  oraz akcji ratowniczych dla potrzeb własnych lub na zewnątrz. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz bezpieczeństwa wykonywanych prac przez załogi.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) - kurs dokształcający

Szkolenie przeznaczone dla Grup Cywilnych, Grup Wojskowych, Straży Pożarnych jako kurs dokształcający, po upływie 5 lat od poprzedniego szkolenia.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu zachowania się w czasie awarii, klęsk żywiołowych, zagrożeń, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem, praktyczne umiejętności udziału w akcjach ratowniczych i wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, brania udziału w akcjach ratowniczych, którego ważność wynosi 5 lat od daty wydania certyfikatu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w mobilnym trenażerze, ćwiczenia w terenie przy wykorzystaniu trenażera gaśniczego, gra symulacyjna w zakresie detekcji skażeń.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu ratowniczego oraz czynnego brania udziału w akcjach ratowniczych a także uzyskania kwalifikacji wysokospecjalistycznych.

Korzyści dla Firmy:

Posiadanie własnych służb do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych  oraz akcji ratowniczych dla potrzeb własnych lub na zewnątrz. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Członkowie Grup Ewakuacyjnych

Szkolenie przeznaczone dla Członków Grup Ewakuacyjnych w Zakładach pracy.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu awarii, klęsk żywiołowych, zagrożeń, umiejętność posługiwania się sprzętem, praktyczne umiejętności udziału w akcjach ratowniczych i wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a także doskonaleniu techniki ewakuacji z miejsca zagrożenia

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, brania udziału w akcjach ratowniczych, którego ważność wynosi 5 lat.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w mobilnym trenażerze, ćwiczenia w terenie przy wykorzystaniu trenażera gaśniczego, gra symulacyjna w zakresie detekcji skażeń.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz brania udziału w akcjach ratowniczych a także uzyskania kwalifikacji wysokospecjalistycznych.

Korzyści dla Firmy:

Posiadanie własnych służb do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych  oraz akcji ratowniczych dla potrzeb własnych lub na zewnątrz. Podniesienie kwalifikacji i odpowiedzialności zawodowej pracowników oraz bezpieczeństwa wykonywanych przez nich prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa, eksploatacja, zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i chemicznych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników zajmujących się obsługą, eksploatacją, zabezpieczeniem instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i chemicznych.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji, zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i chemicznych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający go do wykonywania w/w prac.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje  oraz ćwiczenia praktyczne na urządzeniach, aparatach, instalacjach elektrycznych, energetycznych i chemicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 24 do 44 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi aparatów i urządzeń w zakresie montażu i remontów, eksploatacji, zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i chemicznych.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi oraz bezpieczeństwa w zakładzie pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Bezpieczeństwo pracy w atmosferze wybuchowej - ATEX

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138 z 2010 roku, poz. 931).

Dyrektywa ATEX USERS 1999/92/WE

Cel szkolenia:

Nabycie wiadomości i świadomości o minimalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanego z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie świadomości pracowników w środowisku pracy o możliwościach powstawania zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi oraz bezpieczeństwa w zakładzie pracy i na stanowiskach roboczych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Bezpieczne prowadzenie prac w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych - H0B0

Szkolenie przeznaczone dla osób planujących podjąć prace w zawodzie elektryka, montera na terenie Francji.

Cel szkolenia:

Przeszkolenie pracowników z aktualnych przepisów BHP i p-poż., p-poraż. podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie urządzeń i instalacji elektrycznych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie świadomości zawodowej pracowników występujących zagrożeń  w środowisku pracy.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi oraz bezpieczeństwa w zakładzie pracy przy realizacji zadań zawodowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla osób sprawujących nadzór nad pracownikami - M2

Szkolenie przeznaczone dla osób planujących podjąć prace w zawodzie elektryka, montera na terenie Francji.

Cel szkolenia:

Przeszkolenie pracowników z aktualnych przepisów BHP i p-poż., p-poraż. w aspekcie zagrożeń mechanicznych i termodynamicznych spowodowanych przez maszyny, narzędzia oraz obiekty ze szczególnym zwróceniem uwagi na prace prowadzone na wysokościach. Powyższy moduł przeznaczony jest dla osób sprawujących nadzór nad pracownikami.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie świadomości pracowników  o zagrożeniach mogących wystąpić w środowisku pracy.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi oraz bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla wykonawców zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - M1

Szkolenie przeznaczone dla osób planujących podjąć prace w zawodzie elektryka, montera na terenie Francji.

Cel szkolenia:

Przeszkolenie pracowników z aktualnych przepisów BHP i p-poż., p-poraż. w aspekcie zagrożeń mechanicznych i termodynamicznych spowodowanych przez maszyny, narzędzia oraz obiekty ze szczególnym zwróceniem uwagi na prace prowadzone na wysokościach. Powyższy moduł przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie świadomości pracowników o występujących zagrożeniach w środowisku pracy.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi oraz bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Szkolenia z zakresu diagnostyki i mechaniki samochodowej

Proponowana tematyka szkoleń (lub inna zaproponowana przez Zamawiającego) zgodna z jego potrzebami:

 • Uprawnienia diagnosty samochodowego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 • Diagnostyka obsługi i naprawa układów klimatyzacji pojazdów samochodowych,
 • Wymagania stawiane olejom silnikowym wobec  nowych norm EURO,
 • Układy rozrządu łańcuchowe i paskowe,
 • Technika i obsługa techniczna występująca w pojazdach ciężarowych,
 • Kontrola i regulacja temperatury silnika oraz tlenków azotu w spalinach (NOx),
 • Geometria układów jezdnych i zawieszenie pojazdów samochodowych,
 • Układy rozrządu i układy pomocnicze w silnikach samochodów osobowych,
 • Diagnostyka i naprawa nowoczesnych układów hamulcowych,
 • Sprawdzanie cyfrowych i analogowych tachografów samochodowych,
 • Instalacja oraz kalibracja wszystkich typów ograniczników,
 • System cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym DTCO 1381 Siemens VDO,
 • ASO z zakresu tachografów serii 1314, 1318, 1319, 1324,


Czas trwania szkolenia:

od 8 do 32 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych minimum 10 osób.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na obiektach Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów.

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top