Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA UPRAWNIENIA SPAWALNICZEKursy spawania i egzaminy spawaczy przeprowadzane są zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606Kurs podstawowy - spawanie elektryczne elektrodą otuloną - 111

Kurs spawania elektrycznego elektrodą otuloną - 111 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (książeczki spawalniczej i certyfikatu) wg. wymagań obowiązującej euro normy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Spawacze po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz certyfikat (świadectwo egzaminu spawacza).  Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 120 do 130 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs podstawowy - spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe - 311

Kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego - 311 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (książeczki spawalniczej i certyfikatu) wg. wymagań obowiązującej euro normy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Spawacze po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz certyfikat (świadectwo egzaminu spawacza).  Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 120 do 130 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs podstawowy - spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą metodą MIG 131

Kurs spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą metodą MIG 131 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (książeczki spawalniczej i certyfikatu) wg. wymagań obowiązującej euro normy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Spawacze po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz certyfikat (świadectwo egzaminu spawacza).  Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 120 do 130 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs podstawowy - spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą - metodą MAG 135

Kurs spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą metodą MAG 135 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (książeczki spawalniczej i certyfikatu) wg. wymagań obowiązującej euro normy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Spawacze po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz certyfikat (świadectwo egzaminu spawacza). Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 120 do 130 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs podstawowy - spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 141

Kurs spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą metodą MAG 135 i egzamin spawacza przeprowadzany jest zgodnie z normą PN - EN 287-1 oraz PN - EN ISO 9606

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w/w metodą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień (książeczki spawalniczej i certyfikatu) wg. wymagań obowiązującej euro normy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Spawacze po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książkę spawacza oraz certyfikat (świadectwo egzaminu spawacza).  Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 120 do 130 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Kurs cięcia plazmowego

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności ręcznego cięcia plazmowego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności ręcznego cięcia plazmowego wydany przez Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

20 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie nowych kwalifikacji i dobrze płatnej pracy

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top