Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SEMINARIA I SYMPOZJA


Seminaria, konferencje i sympozja z zakresu ekonomii, finansów i prawa

Proponowana tematyka szkoleń (lub inna zaproponowana przez Zamawiającego):

 • Znowelizowane Prawo Pracy w praktyce istotne zmiany w sferze funkcjonowania stosunku pracy od 2010 roku,
 • Nowe Prawo Budowlane w świetle Dyrektyw UE,
 • Zmiany w Prawie Energetycznym od 2010 roku wymagania dystrybucyjne, przesyłowe i odbiorcze. Nowoczesne źródła pozyskiwania energii elektrycznej (odnawialnej) kolektory słoneczne, pompy cieplne, energia geotermalna i wiatrowa, energia alternatywna,
 • Ochrona przeciw porażeniowa, odgromowa i przepięciowa w urządzeniach energetycznych. Ochrona przeciwwybuchowa, ochrona przed elektrycznością statyczną nowoczesne środki ochrony i zabezpieczeń użytkowników przed porażeniem prądu,
 • Ochrona Środowiska a dokumentacja projektowo-techniczna, raporty oddziaływania, pozwolenia zintegrowane,
 • Znowelizowana Ustawa o Odpadach i Recyklingu oraz towarzyszące jej akty wykonawcze, projektowane zmiany,

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 16 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

Szkolenia biznesowe i interpersonalne

Proponowana tematyka szkoleń (lub inna zaproponowana przez Zamawiającego):

 • Innowacyjne podejście do biznesu,
 • Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych Facebook PRO,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (System oceny okresowe, rekrutacja i selekcja personelu,
 • Komunikacja i budowanie zespołów,
 • Asertywność,
 • Mobbing w pracy,
 • Stres w pracy,
 • Komunikacja interpersonalna. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i i wydajnej organizacji czasu pracy,
 • Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz Firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym,
 • Profilaktyka i sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • Przywództwo budowanie i motywowanie zespołu,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Motywowanie czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze,
 • Skuteczna obrona przed manipulacją,
 • Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Socjotechniki w obrębie sprzedaży,

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

Szkolenia z zakresu informacji niejawnych

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z 5 sierpnia 2010 r.)

Proponowana tematyka szkoleń:

 • Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. 
 • Metody pozyskiwania informacji,
 • Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych,
 • Szkolenie dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • Kierownik przedsiębiorcy w ujęciu zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych obowiązek czy przywilej,
 • Bezpieczeństwo osobowe w uwarunkowaniach zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych,
 • Bezpieczeństwo przemysłowe jako narzędzie w podmiotach gospodarczych w świetle uwarunkowań ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Audyt systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w ujęciu praktycznym,
 • Informacja w administracji publicznej. Urządzenia techniczne służące pozyskaniu informacji-możliwości i techniczne uwarunkowania wykorzystania,
 • Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne bezpiecznego prowadzenia biznesu w Polsce,
 • Zarządzanie kryzysowe jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw

Czas trwania szkolenia:

Od 8 do 24 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

Szkolenia z zakresu sporządzania wniosków i pozyskiwania funduszy pomocowych

Są to szkolenia, które kierujemy do przedsiębiorców i ich przedstawicieli a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność gospodarczą, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu ,merytorycznie treściwego i profesjonalnego szkolenia. Szkolenia, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności praktyczne nadające się, niejako "z marszu", do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne.
 
Atutem naszej propozycji jest kumulacja w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych" przy uwzględnieniu również problemu preorientacji zawodowych.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
 • przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020,
 • realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO danego województwa,
 • możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych i jego uwarunkowania w pozytywnej akceptacji wniosku,
 • przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak sporządzić prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makro otoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową Firmy ubiegającej się o dotacje z wynikiem pozytywnym.

Czas trwania szkolenia:

30 godzin (przez 3 dni)

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych (maksymalnie 14 osób).

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top