Kategoria: Seminaria, konferencje, sypmozja

Szkolenia z zakresu sporządzania wniosków i pozyskiwania funduszy pomocowych

Są to szkolenia, które kierujemy do przedsiębiorców i ich przedstawicieli a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność gospodarczą, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu ,merytorycznie treściwego i profesjonalnego szkolenia. Szkolenia, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności praktyczne nadające się, niejako "z marszu", do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne.
 
Atutem naszej propozycji jest kumulacja w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych" przy uwzględnieniu również problemu preorientacji zawodowych.

Cel szkolenia:

  • zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej perspektywy 2021-2027.
  • przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej perspektywy 2021-2027,
  • realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO danego województwa,
  • możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych i jego uwarunkowania w pozytywnej akceptacji wniosku,
  • przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak sporządzić prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową Firmy ubiegającej się o dotacje z wynikiem pozytywnym.

 
Czas trwania szkolenia:

30 godzin (przez 3 dni)

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych (maksymalnie 14 osób).

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna