Kategoria: Seminaria, konferencje, sypmozja

Szkolenia z zakresu informacji niejawnych

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z 5 sierpnia 2010 r.)

Proponowana tematyka szkoleń:

 • „Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem.
 • Metody pozyskiwania informacji”,
 • „Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych”,
 • „Szkolenie dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych”,
 • „Kierownik przedsiębiorcy w ujęciu zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych – obowiązek czy przywilej?”,
 • Bezpieczeństwo osobowe w uwarunkowaniach zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych”,
 • „Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych”,
 • „Bezpieczeństwo przemysłowe jako narzędzie w podmiotach gospodarczych w świetle uwarunkowań ustawy o ochronie informacji niejawnych”,
 • „Audyt systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w ujęciu praktycznym”,
 • „Informacja w administracji publicznej. Urządzenia techniczne służące pozyskaniu informacji-możliwości i techniczne uwarunkowania wykorzystania”,
 • „Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne bezpiecznego prowadzenia biznesu w Polsce”,
 • „Zarządzanie kryzysowe jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna