Kategoria: Seminaria, konferencje, sypmozja

Szkolenia biznesowe i interpersonalne

Proponowana tematyka szkoleń (lub inna zaproponowana przez Zamawiającego):

 • Innowacyjne podejście do biznesu,
 • Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych – Facebook PRO,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (System oceny okresowe, rekrutacja i selekcja personelu),
 • Komunikacja i budowanie zespołów,
 • Asertywność,
 • Mobbing w pracy,
 • Stres w pracy,
 • Komunikacja interpersonalna. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i i wydajnej organizacji czasu pracy,
 • Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz Firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym,
 • Profilaktyka i sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • Przywództwo – budowanie i motywowanie zespołu,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Motywowanie – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze,
 • Skuteczna obrona przed  manipulacją,
 • Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Socjotechniki w obrębie sprzedaży,

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 24 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna