Kategoria: Seminaria, konferencje, sypmozja

Seminaria, konferencje i sympozja z zakresu ekonomii, finansów i prawa

Proponowana tematyka szkoleń (lub inna zaproponowana przez Zamawiającego):

  • Znowelizowane Prawo Pracy w praktyce – istotne zmiany w sferze funkcjonowania stosunku pracy od 2010 roku,
  • Nowe Prawo Budowlane w świetle Dyrektyw UE,
  • Zmiany w Prawie Energetycznym od 2010 roku – wymagania dystrybucyjne, przesyłowe i odbiorcze. Nowoczesne źródła pozyskiwania energii elektrycznej (odnawialnej) – kolektory słoneczne, pompy cieplne, energia geotermalna i wiatrowa, energia alternatywna,
  • Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w urządzeniach energetycznych. Ochrona przeciwybuchowa, ochrona przed elektrycznością statyczną – nowoczesne środki ochrony i zabezpieczeń użytkowników przed porażeniem prądu,
  • Ochrona Środowiska a dokumentacja projektowo-techniczna, raporty odziaływania, pozwolenia zintegrowane,
  • Znowelizowana Ustawa o Odpadach i Recyklingu oraz towarzyszące jej akty wykonawcze, projektowane zmiany,

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 16 godzin

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna