Operatorzy maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,


Zapoznaj się z naszą ofertą: 
OFERTA CSK - MASZYNY CIĘŻKIE

(kliknij w niebieski napis, oby otworzyć ofertę w lepszej rozdzielczości)


 

Zakres szkoleń  zgodny z potrzebami:

 • Koparka jednonaczyniowa (Klasa I i III),
 • Koparkoładowarka (wszystkie),
 • Koparkospycharka (wszystkie),
 • Spycharka (Klasa I i III),
 • Ładowarka jednonaczyniowa (Klasa I i III),
 • Walec drogowy (wszystkie),
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż (bez klasy),
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętu (bez klasy)
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew (wszystkie),
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie)
 • Wiertnice dla technologii bezwykopowych (klasa II i III)

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

 

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna