Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

Oferta CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNEGO


 

SZKOLENIA Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Oferta szkoleń z zakresu obsługi wózków widłowych (podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych, specjalnych, typu MELEX, naładownych), szkolenia urządzeń dźwigowych (wyciągarki, wyciągniki, suwnice, dźwigi, podesty robocze, żurawie budowlane), szkolenia na hakowego urządzeń dźwigowych.

Zobacz ofertę

 

SZKOLENIA BHP i PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenia z zakresu BHP - ogólne i stanowiskowe, Szkolenia okresowe (dla pracodawcy, na stanowiska robotnicze, inżynieryjno-techniczne, administracyjno-biurowe), Szkolenia specjalistyczne, pierwsza pomoc przedlekarska, Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

Zobacz ofertę

 

SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA TECHNICZNE

Szkolenia z zakresu uzyskania uprawnień elektrycznych, energetycznych, gazowych, palaczy do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO, uprawnienia do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych, dystrybucji gazu propan-butan, szkolenia z transportu i usuwania materiałów zawierających azbest

Zobacz ofertę

 

SZKOLENIA SPAWALNICZE

Szkolenia spawalnicze, elektryczne elektrodą otuloną, gazowe acetylenowo-tlenowe, łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą metodą MIG -131, metodą MAG -135, spawanie łukowe elektrodą wolframową metodą TIG - 141

Zobacz ofertę

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia na ratownika chemicznego dla grup cywilnych, wojskowych, pożarnych, ewakuacyjnych (szkolenia teoretyczne i praktyczne), Szkolenia z przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR (kursy podstawowe, specjalistyczne, dokształcające)

Zobacz ofertę

 

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE

Szkolenia pedagogiczne dla osób kierujących zasobami ludzkimi, instruktorów nauki zawodu, ogólnobudowlane i specjalistyczne, kursy czeladnicze i mistrzowskie we wszystkich branżach i zawodach wraz z egzaminem państwowym, szkolenia komputerowe ogólne i specjalistyczne, szkolenia ekonomiczne finansowe i prawne

Zobacz ofertę

 

SEMINARIA i SYMPOZJA

Seminaria i sympozja na temat znowelizowanego prawa pracy, prawa budowlanego w świetlne dyrektyw UE, zmian w prawie energetycznym, ochronie przeciwpożarowej, środowiska, ustawie o odpadach i recyklingu

Zobacz ofertę

 

WYNAJEM SAL

Sale audiowizualne o powierzchni 80m2 i 20m2, w pełni wyposażone min. projektor multimedialny, laptop, tablicę magnetyczną, nagłośnienie, oraz bezprzewodowy internet.

Zobacz ofertę

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top