Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul.Azotowa 31, zaprasza na szkolenie:

"Certyfikat F-gazowy dla Personelu"

Zgodnie z ustawią o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni Certyfikat dla Personelu.

Terminy szkoleń:

  • 05.07.2018 r.
  • 06.08.2018 r.
  • 05.09.2018 r.

Cena szkolenia wraz z egzaminem UDT:

  • 1.400 zł + VAT 

Szkolenie obejmuje: 

  • intensywny kurs fgazy (zajęcia teoretyczne oraz praktyczne) przygotowujący do egzaminu UDT,
  • organizację egzaminu teoretycznego i praktycznego realizowanego przez jednostkę zewnętrzną,
  • profesjonalnie wyposażone stanowisko, salę szkoleniową, doświadczoną kadrę dydaktyczną, 
  • materiały szkoleniowe, 

Po zakończeniu szkolenia fgazy odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu którego uzyskuje się certyfikat dla personelu; uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego i są BEZTERMINOWE, bez konieczności ich odnawiania.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 887 600 088

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top